Vydavatelia

Na tohtoročnom BRaK-u sa vám so svojou ponukou predstavia tieto skvelé vydavateľstvá


82 Bøok&Design Shõp

82 Bøok & Design Shõp je kníhkupectvo a vydavateľstvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu. V roku 2017 vyšla pod hlavičkou 82 prvá kniha, Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky, ktorá sa dodnes teší veľkému záujmu. V roku 2018 má 82 Bøok & Design Shõp v pláne vydať niekoľko kníh. Ilustrované detské knihy o rovnoprávnosti a vlastenectve, fotografickú knihu o architektúre Bratislavy 2. polovice 20. storočia alebo ilustrovanú knihu o živote Milana Rastislava Štefánika. Stay tuned!


A2

A2 je nezávislý kritický dvojtýždenník, ktorý reflektuje kultúru v čo najširšom poňatí, teda vrátane spoločenského diania a politiky. Vychádza každú druhú stredu a má 32 strán novinového formátu.Svojím obsahom a prístupom sa A2 snaží vytvárať alternatívu k hlavnému prúdi, ktorého špecifiká zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty majú akademické zázemie, ale zároveň punkový prístup - pre A2 píšu nielen rešpektovaní publicisti, literáti, výtvarníci, hudobníci a akademickí pracovníci, ale tiež aktivisti, študenti alebo výrazné osobnosti spoločenského a kultúrneho diania.Snahou redakcie je chápať kvalitné živé umenie v kontexte - ostatných druhov umenia, aktuálnej svetovej tvorby a spoločenských fenoménov. Je presvedčená o tom, že nie je možné vnímať kultúru oddelene od spoločenského diania. Pátra po detailoch, témach a tendenciách, ktoré vystihujú našu súčasnosť citlivejšie, presnejšie, rýchlejšie a dráždivejšie, než nám to často býva milé.


Absynt

Vydavateľstvo Absynt vzniklo s cieľom vydávať reportážnu literatúru – na slovenský trh prinieslo silné knihy z celého sveta s kvalitným a neprehliadnuteľným dizajnom Pavlíny Morháčovej. Edičný plán sa postupne rozhodli rozšíriť aj o ďalšie žánre. K edícii Prekliati reportéri, ktorá je vlajkovou loďou vydavateľstva, pribudla edícia 100%, v ktorej Abysnt prináša silné non-fiction knihy, ako aj výnimočnú svetovú beletriu. A napokon, to najlepšie zo svetovej reportáže chce ponúknuť aj čitateľom a čitateľkám v Českej republike v edícii Prokletí reportéři. Najnovším prírastkom vydavateľstva je esejistická edícia Skica, ktorú v roku 2018 začali vydávať pod zavedenou značkou Kalligram. Vydávať v nej budú myšlienky a pohľady vzácnych domácich autorov a autoriek, ktorých požiadali, aby sa slovom alebo obrazom podelili o to, čo dnes sami považujú za dôležité.


Anasoft litera

Aj by ste si radi prečítali nejakú slušnejšiu slovenskú literatúru, ale neviete, aké knihy si vybrať? Minulý rok vyšlo na Slovensku vyše 200 prozaických titulov a aby sa vám medzi nimi hľadalo ľahšie, Anasoft litera z nich vybrala 10 najlepších. Cena Anasoft litera je prestížne slovenské literárne ocenenie udeľované raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické dielo vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Do prvého kola sú nominované všetky vydané prozaické tituly automaticky. V druhom kole z nich päťčlenná odborná porota vyberá 10 najzaujímavejších. Na začiatku septembra, v treťom kole, porota urobí ešte užší výber pätice finálových kníh, ktoré reprezentujú to umelecky najhodnotnejšie z našej literatúry, čo sa vydalo v minulom roku. V polovici septembra Anasoft litera vyhlasuje laureáta/laureátku, ktorý/á získa odmenu 10 000 eur. V stánku Anasoft litera na BRaK-u nájdete desiatku kníh nominovaných autorov a autoriek v aktuálnom ročníku. Ak chcete čítať dobrú slovenskú literatúru, z desiatky si určite vyberiete.


Artforum

Vydavateľstvo Artforum vzniklo ako ďalšia z podmnožín legendárneho kníhkupectva, pretože v našich knižniciach chýbali slovenské vydania kníh, ktoré by tam chýbať nemali - knihy Dominika Tatarku, Salingera, Potoka, Tracyho tigra či pôvodné slovenské rozprávky. Za desať rokov Artforum vydalo viac ako 100 kníh, mnohé z nich získali prestížne ocenenia za ilustrácie, dizajn či obsah. Zameriava sa na knihy pre rozmýšľajúcich ľudí, ktoré ich budú sprevádzať na ich cestách najväčšieho dobrodružstva – dobrodružstva myslenia. Pri svojej činnosti trvá na tom, aby dizajn a spracovanie kníh bolo také, aké si zaslúžia. Ich čitatelia to totiž vedia oceniť. A vydavateľom to prináša radosť.


ASPEKT

ASPEKT vydáva od roku 1996 pôvodnú a prekladovú beletriu, knižky pre deti a mládež, teoretické práce, príručky i populárno-náučné publikácie. Knihy autoriek ASPEKTU sa deväťkrát dostali do finálovej desiatky ceny Anasoft litera (J. Blažková, J. Bodnárová, I. Hrubaničová, E. Farkašová J. Juráňová, I. Brežná), spomenúť možno Cenu Bibliotéky (J.

Juráňová) a Cenu Egona Erwina Kischa (kniha rozhovor J. Juráňovej s A. Kalinovou Mojich 7 životov) i Cenu Dominika Tatarku, ktorú získala Irena Brežná za knihu Nevďačná cudzinka. V roku 2017 vyšla v ASPEKTE antológia slovenských poetiek vo výbere Andrey Bokníkovej pod názvom Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ako aj nová kniha Ireny Brežnej Postrehy emigrantky, ktorá obsahuje autorkine eseje, prózy a reportáže.


Baobab

Baobab je malé alternatívne nakladateľstvo ilustrovaných kníh pre deti a mládež. Venuje sa vydávaniu pôvodných textov a zaujímavých prekladov. Spolupracuje s nastupujúcou generáciou výtvarníkov. Organizuje a iniciiuje menšie kultúrne akcie zamerané na propagáciu nekomerčnej literatúry a divadla, usporadúva literárne čítania a výstavy.


BRAK

Festivalová vydavateľská dvojička, zameraná na kvalitnú pôvodnú a prekladovú literatúru a ilustrované knihy.


Bublina

Bublina print s.r.o. sa venuje vydávaniu detskému časopisu Bublina. www.bublincasopis.sk


Bylo nebylo

Vydáva poéziu, ale aj autorské knihy, knižky pre deti aj beletriu pre dospelých. Ich knihy vznikajú pod rukami niekoľkých autorov, sú starostlivo upravené a nezriedka ručne viazané.


F.R.&G.

Vydavateľstvo F. R. & G. vzniklo z pôvodne samizdatovej činnosti časopisu Fragment, založeného v roku 1987. Prioritným zameraním vydavateľstva je podpora publikovania pôvodných diel slovenských autorov a hodnotovo výrazných diel autorov inonárodnej literárnej tvorby. V priebehu uplynulých troch desaťročí sa knižná edícia Fragmentu obohatila o vyše stošesťdesiat titulov, medzi ktorými sú aj preklady diel poľskej, srbskej, chorvátskej, slovinskej, francúzskej, švajčiarskej a ruskej literatúry. Patria sem svetoznáme mená ako Marcel Proust, Osip Mandeľštam, Velimir Chlebnikov, ako aj osamelí bežci Ivan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrpka, Alta Vášová, Daniel Hevier a ďalší významní slovenskí autori. Vydavateľstvo sa nezameriava iba na beletriu a poéziu, svoj priestor dostáva aj cestopisná a reportážna literatúra, denníky, knihy rozhovorov, dokumentárne materiály, publikácie venované výtvarnému umeniu, literárnej kritike, histórii a filozofii.


Filmotras

Vydavateľstvo, ktoré zastrešuje knižné avantúry filmára Mareka Šulíka.


Fotopondelok

Fotopondelok podobne ako minulý rok odprezentuje tvorbu autorov, ktorých uviedol v diskusiách v Berlinke v Slovenskej národnej galérii za posledné obdobie. Okrem súčasných autorov bude prezentovať aj reprodukcie zo zbierok SNG.


FRAKTÁL

Nezávislý literárny štvrťročník FRAKTÁL vznikol v januári 2018 ako odpoveď na inštitucionálne politiky niektorých stavovských štruktúr na Slovensku. Publikuje všetky žánre súvisiace s literatúrou a vytvára priestor pre literárnu tvorbu a komunikáciu v medzigeneračnom a celoplošnom zmysle. Nevyhýba sa ani presahom do ďalších kultúrno-spoločenských oblastí, prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu umelecko-historickú tému, spolupracuje aj s českým literárnym a vedeckým prostredím. Za jeho prípravou stoja skúsení redaktori, kritici, vedci a autori, osobnosti slovenskej literatúry. Šéfredaktorkou je PhDr. Stanislava Repar, PhD., vydavateľom Fraktál, o.z.


Hnutí Duha - Sedmá generace

Sedmá generace (7.G) je environmentálny popularizačný časopis, ktorý sa zameriava na alternatívy v životnom štýle, ekonomike, školstve, poľnohospodárstve, kultúre. O životnom prostredí píše spôsobom, ktorý sa dotýka praktického každodenného života: zaujíma ho tak školské stravovanie, ako automobilizmus. V minulosti čitatelia 7.G neprehliadli témy o pomalom spôsobe života, o sebestačných obciach, o zdieľaní nielen dát, o ekonomike bez úrokov, ale tiež o pohrebnom záhradníčení na cintorínoch alebo o ekosexe. V každom čísle nájdete veľký rozhovor, recenzie na knižky a filmy s ekologickou tematikou, mediálny seriál, reportáže z prírody. 7.G vychádza na recyklovanom papieri vo formáte A4 každé dva mesiace a redakcia sídli v Brne.


KK BAGALA

Vydavateľstvo KK BAGALA bolo založené v roku 1991 a špecializuje sa na pôvodnú slovenskú tvorbu. Od roku 1996 každoročne vyhlasuje literárnu súťaž POVIEDKA, ktorej sa doteraz zúčastnilo viac ako 10.000 autorov, desiatky z nich debutovali aj knižne a sú úspešnými spisovateľmi doma i v zahraničí. Vo vydavateľstve KK BAGALA vychádzajú na pokračovanie súborné diela Ivana Kadlečíka, Jána Johanidesa, Stanislava Rakúsa, Václava Pankovčína, Kornela Földváriho a ku kmeňovým autorom vydavateľstva patria Balla, Marek Vadas, Laco Kerata, Márius Kopcsay, Zuska Kepplová, Michaela Rosová, Václav Kostelanski, Laco Kerata a mnohí ďalší. Na festivale BRAK bude premiérovaná zbierka piesňových textov Ľuba Burgra, ktoré napísal pre skupiny Ali ibn Rachid, Dogma a Midi Lidi.


Kultúrno-spoločenský magazín Kapitál

Motivácia, stojaca za vznikom kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, sa dá vysledovať už z jeho názvu: chceme zhromažďovať kultúrny, umelecký a intelektuálny kapitál, ktorý sa nám dnes zdá roztrúsený do malých špecializovaných periodík a kultúrnych komunít. Kapitál vznikol z hladu po periodiku, ktoré by združovalo kvalitnú angažovanú publicistiku, venujúcu sa kultúrnym (literatúra, film, hudba, divadlo, architektúra, výtvarné umenie a iné) i širším spoločenským fenoménom (napr. džentrifikácia miest, feministické reflexie spoločenských otázok, prieniky kultúrnych a politických analýz, postavenie menšín na Slovensku atď) Eseje, recenzie, rozhovory, glosy, úvahy, pôvodná tvorba (poézia i próza) a preklady – to všetko sprevádzané ilustráciami, grafikami a maľbami domácich i zahraničných umelcov. O vizuálnu stránku časopisu sa stará mladé progresívne grafické štúdio Pinchof_.


Labyrint

LABYRINT vydáva už skoro 25 rokov kvalitnú beletriu, knihy o umení, komiksy a pôvodnú literatúru pre malých čitateľov. Najnovším projektom je časopis pre deti RAKETA.


Literárne informačné centrum (LIC)

LIC je koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby. Prispieva k rozvoju literárneho života na Slovensku a propaguje a šíri jeho výsledky v zahraničí. Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi pri vydávaní diel slovenských autorov a finančne tieto vydania podporuje, poskytuje štipendijné pobyty v SR zahraničným prekladateľom slovenskej literatúry. Organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami, vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby. Samostatne i v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami a spisovateľskými organizáciami sa venuje ďalším aktivitám na rozvoj slovenský literárny a kultúrny život. Vydáva mesačníky Knižnú revue a Slniečko, pre zahraničných čitateľov Slovak Literary Review a knižné publikácie zamerané na literárnu vedu, históriu, rozhovory s poprednými autormi a eseje.


Nová beseda, z.s.

Nová beseda je nezávislé nakladateľstvo literatúry non-fikcie. Pre všetkých zvedavých vydáva zrozumiteľné, múdre knižky s kvalitným dizajnom. Gro edičného programu je edícia Co je nového, ktorá mapuje aktuálne témy vo vzdelávaní, psychológii, umelej inteligencii a iných odborov. S nadhľadom, iba na sto stranách.


OIKOYMENH

Nakladateľstvo nadväzuje na tradaíciu samizdatovej edície OIKOYMENH a cieľom jeho činnosti je vydávať kritické state a diela nadväzujúce na najlepšie tradície európskej filozofie a teológie. Zakladajúcimi členmi spoločnosti sú Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček.


Odeon (Ikar, a.s.)

Crème de la crème súčasnej i klasickej svetovej prózy. Vydavateľská značka ODEON predstavuje špičkovú tvorbu renomovaných svetových autorov ako napríklad Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Ernest Hemnigway, James M. Cain, William Faulkner, William Styron, Harper Leeová  a celý rad ďalších. Knihy v edícii ODEON vychádzajú v dvoch produkciách: ODEON Svetová klasika a ODEON Súčasná svetová literatúra. Na Slovensko prináša preklady oceňovaných diel, napríklad rozsiahlu autobiografickú sériu od Karla Oveho Knausgårda Môj boj, knihy od laureáta Nobelovej ceny Kazua Ishigura (Súmrak dňa, Neopúšťaj ma) či Paula Beattyho, ktorému za knihu Odpadlík v roku 2016 udelili prestížnu Man Bookerovu cenu.


Portugalský inštitút

Portugalský inštitút od roku 2001 šíri portugalčinu a kultúru lusofónnych krajín na Slovensku. Posledné 3 roky v rámci edície portugal.sk a brasil.sk začal vydávať preklady svetoznámych klasikov aj súčasných autorov píšucich po portugalsky, ktorí boli na Slovensku doposiaľ nepoznaní. Tento rok prináša i ukážku angolskej literatúry.


Prospero

Poslaním Divadelného ústavu je najmä uchovávanie divadelného umenia a jeho prezentovanie prostredníctvom širokej palety projektov a aktivít. Vydáva tiež pôvodnú a svetovú odbornú literatúru a divadelné hry slovenských i zahraničných autorov, ktorú distribuuje cez kníhkupectvo IC PROSPERO.


Real Music House

Cieľom vydavateľstva Real Music House je vydávať hudobné albumy, audio knihy, zbierky básní a knihy pre deti, slovenských autorov s atmosférou, posolstvom a silou presvedčiť. Na slovenský trh prináša diela, ktoré sa vymykajú žánrovým trendom doby a stoja na silnej autorskej výpovedi. Základom práce vydavateľstva je jedinečný produkčný prístup a absolútna ústretovosť k požiadavkám autorov. Jeho heslom je preto "Kvalita bez kompromisov".


SFU

Slovenský filmový ústav bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave. Samostatnou inštitúciou sa SFÚ stal v roku 1991.  Slovenský filmový ústav je v oblasti kinematografie jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou. Odbornú literatúru vydáva SFÚ od roku 1999 v štyroch samostatných edíciách: Orbis Pictus  - monografie významných tvorcov z histórie slovenskej kinematografie, Camera Obscura - čitateľsky atraktívne profily tvorivo aktívnych postáv slovenského a európskeho filmu, Camera Lucida  - teoretická filmologická literatúra, domáce, ale i zahraničné teoretické texty renomovaných autorov, Studium - texty určené najmä študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania. Taktiež vydáva periodické a neperiodické faktografické publikácie Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník , a Film.sk –  mesačník o filmovom dianí, ktorý sa snaží zachytiť všetko dôležité v slovenskom audiovizuálnom priestore


Slovenská ústredná hvezdáreň

Venuje sa vydávaniu publikácií s astronomickou tematikou (popularizačné, odborné, historické) a vydávaniu odborno-popularizačného časopisu Kozmos.


SLOVÍČKO

Slovíčko ponúka literárne potreby pre starostlivosť o knihu, ktoré spájajú literatúru a dizajn. Sú to produkty pre knihy a kníhmilcov. Slovíčko má literárne tričká, obaly na knihy, záložky, Ex Libris, jednoducho všetko potrebné pre život s knihou.


SLOVART

Prináša na knižný trh hodnotné knihy popredných slovenských i svetových spisovateľov, monografie špičkových výtvarných umelcov i modernú literatúru pre deti. Dováža aj knihy v cudzích jazykoch, najmä v angličtine. Sústreďuje sa na výtvarné umenie, fotografiu, architektúru, grafický aj interiérový dizajn, ale v ponuke má aj klasickú a súčasnú beletriu, science fiction a fantasy.


Take Take Take

Vydavateľstvo, grafické štúdio, typograf, ilustrátor, tvorcovia sieťotlačových plagátov a kníhkupectvo.


Trio publishing

TRIO Publishing je vydavateľstvo otvorené predovšetkým slovenským autorom detskej literatúry i literatúry pre dospelých, rovnako ako im poskytuje priestor aj domácim ilustrátorom a dizajnérom. Na knižnom trhu sa etablovalo edíciou pre deti Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením, v ktorej vychádzajú špičkové diela domácich autorov a ilustrátorov pre deti. Viaceré vydané diela boli ocenené významným literárnymi cenami (viacnásobná účasť Maroša Krajňaka vo finále Anasoft Litera, krištáľové krídlo pre Daniela Heviera za Tajné dejiny bielej kaligrafie vydané TRIOm, cena Literárnej akadémie pre Janu Bodnárovú za Náhrdelník/Obojok a mnohé ocenenia Bibiany pre detské tituly.


Valal

VALAL popularizuje nekonvenčné podoby slovenčiny a jej nositeľov. Do všeobecnej kultúrnej pozornosti presadzuje najmä pozoruhodnú enklávu vojvodinských Rusnákov, ktorých spája so Slovenskom výmennými hudobnými a divadelnými podujatiami a publikačnou činnosťou. Zatiaľ už vydali ich prostonárodné rozprávky, literárnu klasiku i sviežu tvorbu. Mladých krajanských a domácich autorov spájajú v literárnom fanzine "Vajčak". Najnovšia knižka – "Jedenie" Ivana Medešiho – prináša v šestici šťavnatých poviedok zo súčasnej Vojvodiny drsnú balkánsku psychogrotesku i žalúdok dráždiaci stredoeurópsky naturalizmus, tú najintímnejšiu kultúrnu endoskopiu i bizarnú paranoju nacionalizovanej postjuhoslovanskej spoločnosti. Viac na stránke ilonas.net/valal.


Verzone

Malé nakladateľstvo venujúce sa knihám pre deti, čínskej modernej literatúre a výtvarnému umeniu.


Větrné mlýny

Vydavateľstvo Větrné mlýny existuje od roku 1995. Vydáva kvalitnú literatúru naprieč žánrami s dôrazom na divadlo. Od roku 2000 usporadúvajú Větrné mlýny literárny festival Mesiac autorského čítania, ktorý sa postupom času rozšíril do niekoľkých európskych zemí. Pod hlavičkou občianskeho združenia Centrum pre kultúru a spoločnosť, vydáva od roku 2005 kultúrnu revue RozRazil a divadelní RozRazil online. Od roku 2009 Větrné mlýny produkujú filmy, ktoré majú vzťah k literatúre.


Vlna

Občianske združenie Vlna vydáva od roku 1999 časopis Vlna a v spolupráci s vydavateľstvom drewo a srd knihy v edíciách próza, dráma, poézia – farebná kolekcia, interview a filmodrom.


Wo-men

Wo-men je malé české artové vydavateľstvo orientované na umelecké knihy nielen s rodovým zameraním. Snaží sa vydávať publikácie ambiciózne svojím obsahom aj vzhľadom. Nakladateľstvo založila v roku 2012 literárna dokumentaristka Barbora Baronová. Okrem vlastnej dokumentárnej práce vydáva v nakladateľstve tvorbu predných českých umelcov a dokumentaristov, akými sú fotografi Dita Pepe, Libuša Jarcovjáková, Jindřich Štreit alebo orálna historička Pavla Frýdlová. Nakladateľstvo získalo za svoju činnosť množstvo českých cien, okrem iného Magnesia Litera, Najkrajšie české knihy, a ocenenia si odnieslo aj z festivalov vo Veľkej Británii, Francúzsku, Rakúsku alebo na Slovensku. Knihy nakladateľstva wo-men sú zaradené do súkromných i galerijných zbierok vo viacerých krajinách sveta.